chi-cuc-bao-ve-moi-truong - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 8
Hôm nay: 208
Đã truy cập: 157814

Chi cục Bảo vệ môi trường

Ngày 01-10-2020

Họ tên:       Đào Trọng Ngữ

Chức vụ:    Chi cục trưởng

Điện thoại: 0918.421.961

 

Họ tên:       Võ Minh Cảnh

Chức vụ:    Phó Chi cục trưởng

Điện thoại: 0909.703.355

Họ tên:       Lê Văn Hạnh

Chức vụ:    Phó Chi cục trưởng

Điện thoại: 0978.260.565