chi-cuc-quan-ly-dat-dai - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 4
Hôm nay: 589
Đã truy cập: 159266

Chi Cục quản lý đất đai

Ngày 14-10-2020

 

Họ tên:       Phan Mai Thế Quỳnh

Chức vụ:    Phó Chi cục

Điện thoại: 0977.633.117

Mail: quynhpmt.stnmt@haugiang.gov.vn

Họ tên:       Trần Văn Tuy

Chức vụ:    Phó Chi cục 

Điện thoại: 0973.623.232

Mail: tuytv.stnmt@haugiang.gov.vn