phong-ke-hoach-tai-chinh - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 3
Hôm nay: 587
Đã truy cập: 159264

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Ngày 29-12-2020

Họ tên:       Nguyễn Văn Thống

Chức vụ:    Trưởng phòng

Điện thoại: 0918.025.016

Mail:   thongnv.stnmt@haugiang.gov.vn 

Họ tên:       Châu Đạm Trinh

Chức vụ:    Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 01228.679.836

Mail:   trinhcđ.stnmt@haugiang.gov.vn