Phòng Tài nguyên và Biến đổi khí hậu - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 1
Hôm nay: 37
Đã truy cập: 412841

Phòng Tài nguyên và Biến đổi khí hậu

Ngày 23-12-2020

Họ tên:       Nguyễn Trâm Oanh

Chức vụ:    Trưởng phòng

Điện thoại: 0949.692.704

Mail: oanhnt.stnmt@haugiang.gov.vn

Họ tên:       Nguyễn Thị Vân Cơ

Chức vụ:    Phó trưởng phòng

Điện thoại: 0983.085.216

Mail: contv.stnmt@haugiang.gov.vn