thanh-tra-so - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 5
Hôm nay: 47
Đã truy cập: 412851

Thanh Tra Sở

Ngày 29-12-2020

Họ tên:       Trịnh Thị Tuyết Hương     

Chức vụ:     Chánh Thanh tra

Điện thoại: 0917.666.478

Mail:   huongttt.stnmt@haugiang.gov.vn