trung-tam-cong-nghe-thong-tin-tn-va-mt - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 8
Hôm nay: 552
Đã truy cập: 159229

Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên môi trường

Ngày 29-12-2020

Họ tên:   Nguyễn Thanh Xuân

Chức vụ:    Giám đốc

Điện thoại:  0983.079.069

Mail:   xuannt.stnmt@haugiang.gov.vn 

Họ tên: Nguyễn Thị Ngọc Trâm

Chức vụ:    Phó Giám đốc

Điện thoại: 0919.031.079

Mail:   tramnn.stnmt@haugiang.gov.vn 

Họ tên: Nguyễn Thanh Bình

Chức vụ:    Phó Giám đốc

Điện thoại: 0939.000.879

Mail:   binhnt.stnmt@haugiang.gov.vn