trung-tam-phat-trien-quy-dat - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 5
Hôm nay: 293
Đã truy cập: 157899

Trung tâm Phát triển quỹ đất

Ngày 01-10-2020

      Họ tên:       Lê Văn Thanh

      Chức vụ:    Giám đốc

      Điện thoại: 0909.707.947

Họ tên:       Trần Văn Huấn

Chức vụ:    Phó Giám đốc

Điện thoại: 0902.409.637

Họ tên:       Ngô Thị Linh Thy

Chức vụ:    Phó Giám đốc

Điện thoại: 0939.292.429