trung-tam-quan-trac-tai-nguyen-va-moi-truong - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 8
Hôm nay: 279
Đã truy cập: 157885

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường

Ngày 23-12-2020

Họ tên:       Lý Quốc Sử

Chức vụ:    Giám đốc

Điện thoại: 0983.566.072

Mail: sulq.stnmt@haugiang.gov.vn

Họ tên:       Lê Vũ Trường

Chức vụ:    Phó Giám đốc

Điện thoại: 0919.161.477

Mail: truonglv.stnmt@haugiang.gov.vn

Họ tên:       Phạm Văn Nhã

Chức vụ:    Phó Giám đốc 

Điện thoại: 0913.821.784

Mail: nhapv.stnmt@haugiang.gov.vn