van-ban-du-thao - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 1
Hôm nay: 284
Đã truy cập: 413078

LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, Bộ Thông tin và Truyền thông xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước. Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để xem nội dung tham gia góp ý. Trân trọng cảm ơn.

CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 04-01-2023 Ngày hết hạn 04-02-2023

download Xem các góp ý
Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Khu tái định cư Thị trấn Ngã Sáu phục vụ dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025""

Ngày xuất bản 01-11-2022 Ngày hết hạn 15-11-2022

download Xem các góp ý
Dự án "Nâng cấp, mở rộng cải tạo Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Hậu Giang"

Ngày xuất bản 25-10-2022 Ngày hết hạn 08-11-2022

download Xem các góp ý
Nâng cấp, mở rộng, cải tạo Trung tâm công tác xã hội tỉnh Hậu Giang trên trang thông tin điện tử

Ngày xuất bản 14-10-2022 Ngày hết hạn 02-11-2022

download Xem các góp ý
Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Khu dân cư và thương mại phường VII, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang"

Ngày xuất bản 24-08-2022 Ngày hết hạn 07-09-2022

download Xem các góp ý
Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Khu đô thị mới số 4 tại phường Ngã Bảy, Tp. Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang"

Ngày xuất bản 01-08-2022 Ngày hết hạn 15-08-2022

download Xem các góp ý
Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở tại xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang"

Ngày xuất bản 01-07-2022 Ngày hết hạn 15-07-2022

download Xem các góp ý
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN “KHU TÁI ĐỊNH CƯ PHỤC VỤ DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP QUỐC LỘ 1A ĐOẠN TỪ THỊ XÃ NGÃ BẢY (NAY LÀ THÀNH PHỐ NGÃ BẢY), TỈNH HẬU GIANG ĐẾN HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH SÓC TRĂNG”

Ngày xuất bản 08-06-2022 Ngày hết hạn 22-06-2022

download Xem các góp ý
Về việc đăng tải và xin ý kiến góp dự thảo văn bản quy phạm phápluật

Ngày xuất bản 08-06-2022 Ngày hết hạn 17-06-2022

download Xem các góp ý
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG của Dự án “KHU DÂN CƯ THƯƠNG MẠI 199”

Ngày xuất bản 01-06-2022 Ngày hết hạn 15-06-2022

download Xem các góp ý