van-ban-du-thao - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 4
Hôm nay: 597
Đã truy cập: 159274

LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, Bộ Thông tin và Truyền thông xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước. Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để xem nội dung tham gia góp ý. Trân trọng cảm ơn.

CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án "Nạo vét kênh trục tỉnh Hậu Giang"

Ngày xuất bản 04-05-2022 Ngày hết hạn 19-05-2022

download Xem các góp ý
Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án "Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A - Giai đoạn 3"

Ngày xuất bản 29-04-2022 Ngày hết hạn 13-05-2022

download Xem các góp ý
Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án "Khu tái định cư Đông Phú phục vụ Khu công nghiệp Sông Hậu"

Ngày xuất bản 29-04-2022 Ngày hết hạn 13-05-2022

download Xem các góp ý
Về việcđăng tải và xin ý kiến góp dự thảo văn bản quy phạm phápluật

Ngày xuất bản 28-02-2022 Ngày hết hạn 10-03-2022

download Xem các góp ý
Về việcđăng tải và xin ý kiến góp dự thảo văn bản quy phạm phápluật

Ngày xuất bản 28-02-2022 Ngày hết hạn 10-03-2022

download Xem các góp ý
Vềviệc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vàcơ cấu tổchức của SởTài nguyên và Môi trườngtỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 15-02-2022 Ngày hết hạn 25-02-2022

download Xem các góp ý
Vềviệc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vàcơ cấu tổchức của SởTài nguyên và Môi trườngtỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 15-02-2022 Ngày hết hạn 25-02-2022

download Xem các góp ý
Về việc đăng tải và xin ý kiến góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Ngày xuất bản 27-01-2022 Ngày hết hạn 10-02-2022

download Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày xuất bản 12-08-2021 Ngày hết hạn 25-08-2021

download Xem các góp ý
Kế hoạch qui hoạch

Ngày xuất bản 23-04-2020 Ngày hết hạn 26-06-2020

download Xem các góp ý