van-phong - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 1
Hôm nay: 56
Đã truy cập: 412860

Văn phòng Sở

Ngày 12-10-2020

Họ tên:       Cao Thị Mọng

Chức vụ:    Chánh Văn phòng

Điện thoại: 0939.157.557

Mail: mongct.stnmt@haugiang.gov.vn

 

Họ tên:       Mã Hiếu Trung

Chức vụ:    Phó Chánh Văn phòng

Điện thoại: 0989.676.969

Mail: trungmh.stnmt@haugiang.gov.vn

Họ tên:        Nguyễn Văn So

Chức vụ:    Phó Chánh Văn Phòng 

Điện thoại: 0386.116.686

Mail: sonv.stnmt@haugiang.gov.vn

Họ tên:       Phạm Thị Hồng Diễm

Chức vụ:    Phó Chánh Văn Phòng 

Điện thoại: 0939.676.626

Mail: diempth.stnmt@haugiang.gov.vn