van-phong-dang-ky-dat-dai - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 4
Hôm nay: 576
Đã truy cập: 159253

Văn phòng đăng ký đất đai

Ngày 18-12-2020

Họ tên:       Lê Phước Nhàn

Chức vụ:    Giám đốc

Điện thoại: 0913.817.531

Mail: nhanlp.stnmt@haugiang.gov.vn

Họ tên:       Đặng Văn Nhàn

Chức vụ:    Phó Giám đốc

Điện thoại: 0986.868.058

Mail: nhandv.stnmt@haugiang.gov.vn

Họ tên:       Dương Thanh Tùng

Chức vụ:    Phó Giám đốc

Điện thoại: 0919.094.970

Mail: tungdt.stnmt@haugiang.gov.vn

Họ tên:       Lê Văn Út

Chức vụ:    Phó Giám đốc 

Điện thoại: 0939.357.679

Mail: utlv.stnmt@haugiang.gov.vn