xem chi tiet tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 6
Hôm nay: 791
Đã truy cập: 203348

Bản tin tháng nửa đầu tháng 7/2022 diễn biến tài nguyên nước tới đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 15-07-2022

Mực nước lớn nhất ngày tại trạm Tân Châu trong nửa đầu tháng 7/2022 có khả năng sẽ dao động trong khoảng từ 1,3 m đến 1,6 m, ở mức cao hơn với năm 2021 và đạt giá trị lớn nhất vào khoảng giữa tháng 7/2022 trùng với thời gian đỉnh triều cường.

Tổng lưu lượng trung bình ngày tới Đồng bằng sông Cửu Long qua hai trạm Tân Châu và Châu Đốc trong nửa đầu tháng 7/2022 được nhận định là sẽ dao động quanh mức 11.000 m3 /s. Tổng lượng dòng chảy trong nửa đầu tháng 7/2022 qua hai trạm này có thể sẽ ở mức từ 13,8 đến 14,9 tỷ m3 , đạt khoảng từ 75% đến 82% giá trị cùng kỳ TBNN.

(Chi tiết bản tin theo file đính kèm)

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Báo cáo tình hình Thủy văn T7(1).pdf_20220715103010.pdf