xem chi tiet tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 14
Hôm nay: 815
Đã truy cập: 203372

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Hậu Giang tháng 7 năm 2022

Ngày 28-07-2022

Tài nguyên nước dưới đất tỉnh Hậu Giang gồm 5 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tàinguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước qp3 là 224.517m3/ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 451.321m3/ngày, tầng chứa nước qp1 là 356.199m3/ngày, tầng chứa nước n22 là 358.062m3/ngày, tầng chứa nước n21 là 454.027m3/ngày

Trong phạm vi tỉnh, diễn biến mực nước trung bình tháng 6 tại các tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3) và tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3) dâng và hạ không đáng kể so với tháng 5; tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22) và tầng chứa nước Pliocene hạ (n21) hạ so với tháng 5. Mực nước trung bình tháng nông nhất là -5,01m thuộc tầng chứa nước n22 tại thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ (Q21104T); mực nước trung bình tháng sâu nhất là -11,86m thuộc tầng chứa nước n21 tại thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ (Q21104ZM1).

Dự báo mực nước vào tháng 7 và tháng 8: các tầng chứa nước n21, qp1, qp3  mực nước có xu thế hạ; tầng chứa nước qp2-3 mực nước có xu thế dâng; tầng chứa nước n22 mực nước có xu thế dâng và hạ.

Cảnh báo mực nước dưới đất: trong tỉnh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

(Chi tiết bản tin theo file đính kèm)

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Ban tin TNNDD Hau Giang_thang 7.2022.pdf_20220728135516.pdf