xem chi tiet tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 5
Hôm nay: 303
Đã truy cập: 157909

Chỉ số chất lượng nước mặt (VN_WQI) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, đợt 2/2021

Ngày 16-07-2021

Kết quả quan trắc chất lượng nước mặt đợt 2/2021 trên địa bàn tỉnh thể hiện qua Chỉ số chất lượng nước mặt (VN_WQI), chi tiết theo tập tin đính kèm