xem chi tiet tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 3
Hôm nay: 581
Đã truy cập: 159258

Chỉ số chất lượng nước mặt (VN_WQI) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, đợt 3/2021

Ngày 26-08-2021

Kết quả quan trắc chất lượng nước mặt đợt 3/2021 trên địa bàn tỉnh thể hiện qua Chỉ số chất lượng nước mặt (VN_WQI), chi tiết theo tập tin đính kèm