xem chi tiet tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 7
Hôm nay: 824
Đã truy cập: 203381

Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 18-07-2022

Hiện nay, biến đổi khí hậu và nước biển dâng đã và đang tác động tiêu cực đến nước ta; năm 2021 trên biển Đông xuất hiện 03 áp thấp nhiệt đới và 9 cơn bão, trong đó có 06 cơn bão và 02 áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, ảnh hưởng nhiều đến khu vực Nam Bộ cũng như tỉnh Hậu Giang. Tại Hậu Giang năm 2021 đã xảy ra nhiều cơn lốc xoáy, làm sập nhà hoàn toàn 15 căn, nhà tốc mái 65 căn; mực nước cao nhất tại thành phố Ngã Bảy 1,52 m xuất hiện ngày 08 tháng 12 năm 2021; mực nước cao nhất tại thành phố Vị Thanh cao nhất 0,86 m xuất hiện ngày 08 tháng 12 năm 2021. Sạt lở trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, năm 2021 có 30 điểm sạt lở bờ sông, tổng chiều dài sạt lở là 737 m, diện tích mất đất là 4.457 m2. Tình hình xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang trong những tháng đầu năm 2021 xuất hiện độ mặn thấp hơn trung bình nhiều năm, nồng độ cao nhất đo được là 11,2‰ tại cống Kênh Lầu, xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh và 11,8‰ tại cống Ba Cô, UBND xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ. Tuy nhiên, các cấp chính quyền từ tỉnh đến huyện, xã đã chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó với hạn mặn phù hợp trong điều kiện của địa phương nên thiệt hại do mặn gây ra không đáng kể.

 Theo dự báo của Đài Khí tượng - Thủy văn khu vực Nam Bộ, thời tiết diễn biến bất thường các loại thiên tai như bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, triều cường, dông lốc, sạt lở, hạn mặn, sét đánh... năm 2022 sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và sinh hoạt của người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh Hậu Giang nói riêng. Để chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời và có hiệu quả, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị các ngành, các cấp trong tỉnh tập trung triển khai thực hiện tốt công việc sau:

1. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện

a) Tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021; trên cơ sở đó đảm bảo sát với thực tế và diễn biến của từng loại thiên tai phát huy những ưu điểm, những chương trình, công việc mang lại hiệu quả thiết thực nhất; đồng thời, làm rõ nguyên nhân những mặt còn hạn chế, yếu kém để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục. Cần chú trọng nâng cao năng lực điều hành, chỉ huy, thực hiện các biện pháp phòng, chống, ứng phó thiên tai ngay tại cơ sở, nhất là các địa bàn xung yếu.

b) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống thiên tai, Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật
Đê điều;
Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2021 của Chính
phủ về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai
, Quyết định số 2123/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hậu Giang; các Quyết định ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh: Quyết định số 140/QĐ-BCH về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Quyết định số 141/QĐ-BCH về việc ban hành Quy chế công tác trực ban, họp và ban hành Công điện chỉ đạo điều hành ứng phó thiên tai trên địa bàn tỉnh.

c) Thực hiện Kế hoạch số 192/KH-UBND tỉnh ngày 12 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2021 về việc xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, Kế hoạch số 203/KH-UBND  ngày 02 tháng 12 năm 2021 tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn
2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Hậu Giang; Chương trình hành động và Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn tại địa phương, đơn vị mình về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

d) Rà soát, củng cố kiện toàn tổ chức, bộ máy Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp (sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã); trong đó cơ cấu những thành viên có điều kiện tham gia tốt nhất và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở mỗi cấp, mỗi ngành, đảm bảo kịp thời chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, tránh, ứng phó hiệu quả trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra.

2. Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh

a) Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện tốt kế hoạch, phương án chủ động phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh các phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn sát hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Hướng dẫn cấp sở, ngành, huyện triển khai, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương châm “3 sẵn sàng” (chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả).

b) Kiểm tra, đôn đốc, xem xét đề xuất đầu tư, sửa chữa công trình, diễn tập, huấn luyện và trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống, ứng phó, khắc phục thiên tai của các địa phương, đơn vị.

c) Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện “Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn, kỹ năng phòng, chống thiên tai, biến đổi khí hậu (tổ chức lớp tập huấn, xây dựng pano phòng chống đuối nước cấp cho các trường tiểu học, phát hành sổ tay, cẩm nang, tờ bướm,…) dưới nhiều hình thức cho cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và người dân trong tỉnh, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm hơn nữa trong việc chủ động tự phòng, tránh thiên tai được an toàn, hiệu quả. Tập trung đúng mức tại các địa bàn xung yếu, đối tượng dễ bị tổn thương như: người khuyết tật, người già, phụ nữ mang thai, trẻ em khi thiên tai xảy ra.

d) Đôn đốc các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện công tác phòng, tránh, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả; chỉ đạo phòng ngừa ứng phó các tình huống khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn tỉnh.

đ) Chỉ đạo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, cấp huyện tổ chức trực ban nghiêm túc theo Quyết định số 141/QĐ-BCH ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh để kịp thời nắm bắt thông tin hai chiều giúp cho lãnh đạo tỉnh, các ngành, các cấp và Nhân dân kịp thời ứng phó với thiên tai.

e) Có kế hoạch chỉ đạo ngay từ đầu chi tiết, đầy đủ, kịp thời để ứng phó có hiệu quả khi có tình huống bão đổ bộ vào tỉnh Hậu Giang; phải đảm bảo tốt việc chằng chống nhà cửa, hầm trú ẩn tại chỗ và có phương án sơ tán dân tránh bão một cách an toàn trước khi bão đổ bộ vào; đồng thời, kiểm tra trang thiết bị phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, trang thiết bị thông tin liên lạc từ tỉnh xuống cơ sở và dự trù kinh phí phục vụ cho công tác chỉ đạo, kiểm tra khắc phục hậu quả thiên tai trong suốt mùa mưa, lũ, bão năm 2022. 

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Phối hợp với UBND cấp huyện khẩn trương thực hiện tốt công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, chỉ đạo gia cố, duy tu sửa chữa các tuyến đê bao ngăn lũ, triều cường cho lúa, mía, vườn cây ăn trái, vùng nuôi trồng thủy sản, quản lý chặt chẽ hệ thống cống, bọng dọc theo các tuyến sông, kênh, rạch, nhất là đối với vùng lúa nguyên liệu, vùng nuôi trồng thủy sản và vùng trồng cây ăn trái,…

b) Bố trí lịch thời vụ gieo trồng phù hợp đảm bảo thu hoạch trước lũ, khuyến cáo bà con nông dân nơi nào đê bao không đảm bảo chống lũ, triều cường thì không sản xuất lúa vụ Thu Đông; chỉ đạo khai thông dòng chảy tất cả các tuyến kênh cấp 1, cấp 2, cấp 3 và nội đồng để tiêu thoát lũ nhanh bảo vệ dân cư và sản xuất. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ cho sản xuất các vụ lúa trong năm đạt kết quả tốt nhất.

c) Tổ chức kiểm tra, rà soát các công trình thủy lợi và đánh giá công tác vận hành hệ thống các công trình thủy lợi; có kế hoạch xử lý, tu sửa những hạng mục hư hỏng trước thời gian mưa, lũ; kiểm tra vật tư dự phòng để có kế hoạch bổ sung.

d) Đôn đốc các chủ đầu tư chỉ đạo các đơn vị thi công các công trình thủy lợi đẩy nhanh tiến độ nhằm đảm bảo hoàn thành công trình trước mùa mưa, lũ. Đối với các công trình chưa hoàn thành phải xây dựng phương án phòng, chống lụt, bão cho công trình.

đ) Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương rà soát ngay các vùng có nguy cơ xảy ra thiên tai để chuẩn bị phương án cảnh báo cho Nhân dân biết để sẵn sàng ứng phó.

e) Chỉ đạo Chi cục Thủy lợi tỉnh (Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh) thực hiện công tác đo mặn vào mùa khô nhằm cảnh báo cho người dân biết để chủ động ứng phó với hạn mặn giảm  thiệt hại cho người dân; tham mưu cho Ban Chỉ đạo về nhiệm vụ thu Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2022 trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai.

4. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh phối hợp chặt chẽ với Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh Hậu Giang dự báo, cảnh báo tình hình khí tượng, thủy văn nhất là dự báo sớm được khả năng xuất hiện và diễn biến các tình huống phức tạp của mưa lớn, ngập lụt, bão, áp thấp nhiệt đới; thông báo kịp thời, chính xác và cung cấp đầy đủ các số liệu, các phân tích dòng chảy, mưa, lũ, bão và các loại thiên tai khác để các ngành, các cấp và người dân biết chủ động ứng phó với mọi tình huống xấu xảy ra. Kịp thời tổng hợp báo cáo tình hình diễn biến thời tiết, thiệt hại thiên tai trên địa bàn tỉnh về Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai, Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh. 

5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

a) Xây dựng Kế hoạch cứu hộ, cứu nạn thiên tai trong mùa mưa, lũ, bão năm 2022, bố trí lực lượng, phương tiện, sẵn sàng ứng cứu khi có thiên tai theo lệnh điều động của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời, tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, thực hành và rèn luyện thuần thục kỹ năng cho lực lượng cơ động xung kích và xây dựng ý thức sẵn sàng phòng tránh bão cho Nhân dân.

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng, hướng dẫn lĩnh vực quốc gia ứng phó thảm họa động đất, sóng thần, theo Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.

c) Chủ trì chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện, thị xã, thành phố triển khai công tác tập huấn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã theo Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 9 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

d) Trực tiếp điều động, chỉ huy lực lượng quân sự, phương tiện cứu
hộ, cứu nạn trong phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn
tỉnh. Là cơ quan thường trực xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố, thảm họa trên địa bàn tỉnh.

6. Công an tỉnh

a) Chỉ đạo, điều hành công tác bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự xã hội khi thiên tai xảy ra, xây dựng Kế hoạch hướng dẫn lực lượng thường trực cơ sở ứng cứu khi có yêu cầu. 

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải trong việc đảm bảo giao thông được thông suốt và thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra sự cố thiên tai, kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

7. Sở Y tế

a) Có kế hoạch dự trữ đủ cơ số thuốc dự phòng, tổ chức kiểm tra và bố trí lực lượng phòng, chống dịch bệnh cho người dân ở các địa phương xung yếu, những khu vực xảy ra thiên tai, những vùng nông thôn sâu, nhằm kịp thời dập tắt các ổ dịch bệnh phát sinh. Chuẩn bị đầy đủ lực lượng và phương tiện cấp cứu, chuyển bệnh trong trường hợp có thiên tai xảy ra nghiêm trọng.

          b) Xây dựng kế hoạch ứng phó dịch bệnh COVID-19 khi thiên tai xảy ra.

8. Sở Giao thông vận tải xây dựng Kế hoạch bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện (đường bộ, đường thủy) ứng cứu và thay thế khi cầu, đường trong tỉnh bị hư hỏng, đảm bảo giao thông được thông suốt và tham gia cấp cứu, di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn khi có lệnh yêu cầu; phối hợp ngành Công an kiểm tra nghiêm ngặt các tuyến đò ngang, đò dọc đảm bảo an toàn đưa rước hành khách trong mùa mưa, lũ, bão. Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện vận tải thủy, sẵn sàng di tản dân đi tránh bão.

9. Sở Công Thương

a) Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện có Kế hoạch chuẩn bị các mặt hàng thiết yếu cung ứng cho người dân, nhất là các vùng sâu, vùng xa, vùng thường xuyên bị ngập sâu và kéo dài theo phương châm “4 tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ).

b) Triển khai Quyết định số 600/QĐ-UB ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn về việc phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Hậu Giang.

c) Phối hợp xây dựng Kế hoạch đảm an toàn cho công trình điện, an toàn về nguồn điện và đường dây tải điện thuộc phạm vi quản lý để đảm bảo an toàn.

10. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hậu Giang

a) Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị dành thời lượng phù hợp để tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phát các tin, bài về công tác phòng, chống thiên tai cho người dân đảm bảo nội dung những kiến thức cơ bản về phòng, chống thiên tai, hậu quả nghiêm trọng của thiên tai và việc phòng, tránh những thiệt hại do thiên tai gây ra; kịp thời chủ động thông báo tình hình khí tượng - thủy văn và các chủ trương, chỉ thị, mệnh lệnh của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh về công tác phòng, tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, các kinh nghiệm điển hình trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để công tác phòng, tránh thiên tai đạt hiệu quả cao.

b) Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông, thông tin di động kiểm tra, bảo vệ các hệ thống đài, trạm viễn thông cố định, di động đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống, phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành, tiếp nhận, xử lý thông tin trong công tác phòng, chống giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh.

11. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Có kế hoạch tổ chức khai giảng năm học mới 2022-2023 cho các điểm trường trong vùng thường bị ảnh hưởng lũ, ngập lụt vào thời gian thích hợp để đảm bảo chương trình học tập cho học sinh; phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, các cấp chính quyền vận động phụ huynh tổ chức đưa đón học sinh, tổ chức các điểm giữ trẻ trong vùng lũ, lụt; xây dựng phương án bảo quản tốt các trang thiết bị giảng dạy khi có thiên tai xảy ra, có kế hoạch tôn cao nền trường, chằng chống mái trường, chống dông lốc, ngập lụt; tiếp nhận những điểm giữ trẻ đủ điều kiện để đưa vào giáo dục mầm non.

b) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo tập huấn viên bơi lội cho ngành để từng bước thực hiện chương trình bơi lội vào trường học theo Quyết định số 3246/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2021-2030 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

c) Phối hợp với ngành giao thông vận tải kiểm tra các tuyến đò ngang, đò dọc chở các em học sinh đi học hàng ngày phải tuyệt đối đảm bảo an toàn trong suốt mùa mưa, lũ.

12. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Ban Vận động cứu trợ thiên tai của tỉnh theo dõi sát tình hình và công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai và công tác khắc phục hậu quả lũ, bão; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh để có biện pháp chỉ đạo và cứu trợ kịp thời về tài chính và vật chất cho các địa phương, các ngành và khắc phục hậu quả lũ, bão và thiên tai khác, ổn định sản xuất và đời sống dân cư.

b) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các địa phương củng cố và tổ chức mới các điểm giữ trẻ trong mùa lũ để đảm bảo việc chăm sóc, bảo vệ an toàn tính mạng cho trẻ, nhất là các vùng thường xuyên bị ngập lũ. Tuyên truyền vận động những gia đình neo đơn, đưa trẻ đến điểm giữ trẻ mùa lũ để đảm bảo an toàn tính mạng.

c) Tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh ban hành quyết định giải quyết các chính sách, chế độ trợ giúp đột xuất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi thiên tai theo quy định hiện hành.

13. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính cân đối và bố trí nguồn vốn để xây dựng các chương trình, dự án phòng, chống và khắc phục hậu quả do sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; đối với các sở, ngành và địa phương bố trí ngân sách và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để hỗ trợ các địa phương bị thiên tai, nhanh chóng khắc phục hậu quả.

14. Sở Xây dựng phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố công trình nhà, đảm bảo an toàn các cụm tuyến dân cư vùng lũ, có kế hoạch đảm bảo an toàn cho người, nhà ở công trình xây dựng, kết cấu hạ tầng ở các vùng thường bị thiên tai.

15. Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố hóa học; phụ trách công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào lĩnh vực phòng chống thiên tai.

16. Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác ngành quản lý, tổ chức đánh giá môi trường, đề xuất biện pháp xử lý ô nhiễm sau thiên tai.

17. Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh Hậu Giang

a) Phụ trách công tác dự báo, cảnh báo thời tiết, khí tượng thủy văn phục vụ cho công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai trong tỉnh. Tiếp nhận và phát tin báo bão, áp thấp nhiệt đới và cảnh báo mực nước lũ đến Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các ngành, các cấp có liên quan và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang để thông báo cho người dân biết có giải pháp đối phó.

b) Phối hợp với Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, xây dựng Kế hoạch, phương án dự báo, cảnh báo từ xa về công tác phòng chống thiên tai như: Dự báo mặn, lũ, triều cường, sét đánh,…

 18. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Đoàn thể, tổ chức xã hội tỉnh

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng đợt vận động cứu trợ và triển khai nhanh chóng công tác khắc phục hậu quả khi có thiên tai xảy ra.

b) Trực tiếp chỉ đạo công tác vận động, quyên góp (trong và ngoài tỉnh), cứu trợ, tiếp nhận và phân phối nguồn tiền, hàng cứu trợ, lương thực, thực phẩm, nước uống… để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

c) Phối hợp vận động di dời dân trước bão; vận động lực lượng giúp người dân ở những nơi tập trung trong và sau bão; giám sát việc thống kê thiệt hại sau bão và việc phân phối nguồn tiền, hàng cứu trợ.

19. Hội Chữ thập đỏ tỉnh

a) Tổ chức và phối hợp với các ngành, các cấp cứu trợ kịp thời cho người dân khi có thiên tai xảy ra; đồng thời, xây dựng phương án, kỹ năng phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn khi có thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh. Bố trí lực lượng có mặt ở những nơi xung yếu để phối hợp với ngành y tế kịp thời sơ cấp cứu những người dân bị nạn.

b) Phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổ chức tiếp nhận viện trợ của các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho Tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai.

20. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trong việc huy động và bố trí lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

21. Công ty Điện lực Hậu Giang thường xuyên và kịp thời tu sửa các tuyến đường dây đảm bảo có điện liên tục và thông tin liên lạc được thông suốt trong mọi tình huống kể cả khi có bão, lũ xảy ra. Di dời và phục hồi ngay những trụ điện bị đổ ngã, các điểm nguy cơ sạt lở; bị lũ, bão, dông lốc làm hư hỏng không đảm bảo an toàn điện trong suốt mùa mưa.  

22. Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân bố trí ngay lực lượng cơ động tham gia trong việc dọn dẹp các cây đổ ngã và vật cản trên đường bộ đảm bảo lưu thông khi có thiên tai xảy ra, đảm bảo cung cấp nước phục vụ sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các chi nhánh cấp huyện kiểm tra các cây xanh trên tuyến đường trong đô thị đảm bảo an toàn khi có thiên tai xảy ra.

23. Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang chỉ đạo các trạm cấp nước đóng trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân khi có thiên tai xảy ra.

24. Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các Chi cục Thuế khu vực tăng cường công tác thu Quỹ Phòng, chống thiên tai trong cán bộ, công chức, viên chức trong ngành thuế và hỗ trợ thu Quỹ Phòng, chống thiên tai các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

25. Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành tỉnh, căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị có trách nhiệm tăng cường công tác chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn một cách nghiêm túc. Chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, lực lượng, vật chất và kinh phí để chủ động, phòng và khắc phục hậu quả thiên tai theo sự điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

26. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

a) Chủ động sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí theo quy định để thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra để ổn định sản xuất và đời sống người dân. Tăng cường chỉ đạo công tác thu Quỹ Phòng, chống thiên tai trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang hưởng lương và ban hành văn bản đôn đốc các tổ chức kinh tế trong nước và ngoài nước đóng trên địa bàn nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2022 đúng quy định.

b) Rà soát, bổ sung các Phương án phòng, chống thiên tai theo cấp độ rủi ro phù hợp với địa bàn quản lý. Trên cơ sở đó, chỉ đạo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp huyện và UBND cấp xã xây dựng kế hoạch tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi tại địa phương, đơn vị mình để ứng phó thiên tai.

c) Khẩn trương kiểm tra, rà soát đề nghị công nhận và tái công nhận đạt tiêu chí số 3 xã nông thôn mới các địa phương phải đạt tiêu chí đảm bảo đủ điều kiện về đáp ứng nhu cầu về dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên
tai tại chỗ.

d) Chỉ đạo kiên quyết tháo dỡ chà, nò, vật cản trên sông, kênh, rạch đảm bảo thoát lũ nhanh, theo dõi thường xuyên diễn biến sạt lở các khu vực ven sông, nhất là ở huyện Châu Thành, Châu Thành A, Phụng Hiệp, thành phố Ngã Bảy và các trục tuyến kênh lớn: Mái Dầm, Cái Côn, Thạnh Đông; Ba Láng, Xà No, Khu vực Cầu Trắng xã Tân Long, kênh Quản Lộ Phụng Hiệp, kênh Mang Cá,… kịp thời cảnh báo cho người dân biết để chủ động đối phó và di dời những hộ dân đang sống ở vùng nguy hiểm (vùng thường xuyên bị ngập sâu, vùng có nguy cơ xảy ra sạt lở cao...) đến nơi ở mới an toàn; trường hợp chưa tổ chức tái định cư lâu dài cho người dân vùng nguy cơ sạt lở, thì phải có phương án cụ thể, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện việc sơ tán dân khi có dấu hiệu xảy ra sạt lở. Đối với các huyện đầu nguồn Châu Thành, Châu Thành A, Phụng Hiệp và thành phố Ngã Bảy phải có kế hoạch đối phó với triều cường lũ lớn kéo dài nhiều ngày, phải có phương án sơ tán dân, chuẩn bị phương tiện chống lũ, phương tiện cứu hộ, cứu nạn,… khẩn trương nâng cấp sửa chữa ngay công trình thiết yếu để sẵn sàng đối phó với bão, lũ và triều cường năm 2022; đối với huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ, thị xã Long Mỹ và thành phố Vị Thanh phải
có Kế hoạch khai thông dòng chảy ở tất cả các tuyến kênh để tiêu thoát lũ
và ngập úng. 

đ) Chỉ đạo bộ phận chuyên môn xây dựng Kế hoạch kiểm tra, rà soát các công trình thủy lợi trên địa bàn do mình quản lý báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

e) Hướng dẫn xây dựng các mô hình phòng, tránh đảm bảo theo phương châm “4 tại chỗ”.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh chỉ đạo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, cấp huyện tổ chức trực ban để theo dõi diễn biến và báo cáo kịp thời về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh; đồng thời, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị này ở các ngành, các cấp, các địa phương và thường xuyên báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo kịp thời./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 01. CThi PCTTai 2022.pdf_20220514131352.pdf_20220718160638.pdf