xem chi tiet tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 2
Hôm nay: 515
Đã truy cập: 88026

Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai

Ngày 13-11-2021

Căn cứ Quyết định số 2034/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thay thế trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường gửi nội dung của từng thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thay thế trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang đến các cơ quan, đơn vị có liên quan cập nhật đăng tải, niêm yết công khai theo quy định.


Tin cùng chuyên mục