xem chi tiet tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 8
Hôm nay: 844
Đã truy cập: 203401

Dự báo, cảnh báo thời tiết thời hạn dài (từ ngày 01/7-31/7/2022) khu vực tỉnh Hậu Giang

Ngày 06-07-2022
  1. KHÍ TƯỢNG:

Thời tiết của khu vực tỉnh Hậu Giang tháng 7:

Trong tuần đầu tháng (01/7-10/7/2022): Rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ nối với hoàn lưu bão số 1 trên khu vực Bắc Biển Đông. Gió mùa Tây Nam trên khu vực Nam Bộ có cường độ mạnh trong khoảng 2-3 ngày rồi giảm nhẹ và sẽ còn tiếp tục giữ cường độ trung bình đến mạnh trong những ngày còn lại. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động yếu, gió Tây Nam chi phối khu vực lên đến mực 6000m.

Thời tiết khu vực tỉnh Hậu Giang: Do chịu ảnh hưởng của gió Tây Nam mạnh và rìa phía Nam Bão số 1 nên thời tiết khu vực có mưa, mưa rào và dông rải rác từ ngày 01-08/7, ngày 09-10/7 mưa giảm. Ban ngày trời nắng gián đoạn. Lượng mưa phổ biến từ 50-100mm.

 Nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ, hầu hết ở khoảng 27-28 độ. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

 Trong tuần giữa tháng (11/7-20/7/2022): Khu vực chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi rìa phía Nam rãnh áp thấp nối từ áp thấp nóng phía Tây xuống vùng áp thấp ở vùng biển xích đạo Tây Thái Bình Dương. Gió Tây Nam chi phối khu vực Nam Bộ có cường độ trung bình.

Thời tiết khu vực: Mây thay đổi, phổ biến có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Lượng mưa tuần phổ biến thấp hơn TBNN phổ biến ở khoảng 50-100mm.

Trong tuần cuối tháng (21/7-31/7/2022): Gió mùa Tây Nam chi phối khu vực Nam Bộ phổ biến có cường độ trung bình. Đề phòng khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ) trên Biển Đông gây ra gió tây nam mạnh và mưa nhiều trên khu vực Nam Bộ trong khoảng 3-5 ngày.

Thời tiết khu vực phổ biến có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Tổng lượng mưa tuần phổ biến thấp hơn TBNN khoảng 70-120mm. Nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn TBNN cùng thời kỳ.

Khu vực

Từ 01-10

Từ 11-20

Từ 21-31

Nhiệt độ (oC)

Mưa (mm)

Nhiệt độ (oC)

Mưa (mm)

Nhiệt độ (oC)

Mưa (mm)

Trung bình

Cao nhất

Thấp nhất

Trung bình

Cao nhất

Thấp nhất

Trung bình

Cao nhất

Thấp nhất

TP Vị Thanh

28-29

33-35

24-26

50-100

28-29

32-34

24-26

50-100

28-29

32-34

24-26

50-100

TT Nàng Mau

28-29

33-35

24-26

50-80

28-29

32-34

24-26

50-80

28-29

32-34

24-26

50-80

TX. Long Mỹ

28-29

33-35

24-26

30-80

28-29

32-34

24-26

30-80

28-29

32-34

24-26

50-80

TP. Ngã Bảy

28-29

33-35

24-26

50-100

28-29

32-34

24-26

50-100

28-29

32-34

24-26

50-100

H. Châu Thành A

28-29

33-35

24-26

50-80

28-29

32-34

24-26

50-80

28-29

32-34

24-26

50-80

II. THỦY VĂN:

  1. Mực nước thực đo: (từ ngày 01/630/6/2022)

Mực nước cao nhất tại các trạm trên sông, rạch tỉnh Hậu Giang trong tháng qua xuất hiện vào thời kì giữa tháng và ở mức cao hơn cùng kì năm ngoái (CKNN).

Mực nước thấp nhất xuất hiện vào thời kì cuối tháng và ở mức cao hơn CKNN.

Mực nước thực đo cao nhất và thấp nhất tháng

Trạm

Đặc Trưng

Ngày xuất hiện

Mực nước (m)

So sánh cấp BĐ

(m)

So với

CKNN

(m)

Phụng Hiệp

Hmax

17

1,23

>BĐ I (0,03)

>0,22

Hmin

30

- 0,6

>0,33

Vị Thanh

Hmax

2

0,6

>BĐ I (0,05)

>0,09

Hmin

10

0,11

>0,04

2. Dự báo thủy văn: (từ 01/7-31/7/2022)

Mực nước cao nhất sẽ xuất hiện vào thời kì giữa tháng và ở mức cao hơn CKNN.

Mực nước thấp nhất sẽ xuất hiện vào thời kì cuối tháng và ở mức cao hơn CKNN.

Mực nước dự báo

Trạm

Đặc Trưng

Ngày xuất hiện

Mực nước (m)

So sánh cấp BĐ

(m)

So với

CKNN

(m)

Phụng Hiệp

Hmax

16

1,16

< BĐI (0,04m)

>0,16

Hmin

27

- 0,72

>0,10

Vị Thanh

Hmax

18

0,67

> BĐII (0,02m)

>0,03

Hmin

13

0,15

<0,19

Đánh giá: Từ ngày 16/7-19/7/2022 mực nước trên các sông, rạch đạt đỉnh triều cường giữa tháng 6 âm lịch và ở mức trên BĐI  từ 0,05m-0,15m sẽ không gây ngập, lụt và không ảnh hưởng tới các hoạt động kinh tế trong tỉnh.