xem chi tiet tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 10
Hôm nay: 786
Đã truy cập: 203343

Gửi lấy ý kiến nhiệm vụ "Khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất; lập danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 21-09-2021

Hồ sơ góp ý theo địa chỉ: 

https://drive.google.com/file/d/1wX4ouF9epUWW65y8ormsGH1NQ-ZZkbLs/view?usp=sharing

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. CV_1885_ lay y kien cac don vi ve sp nhiem vu KDVHCNDD_9.2021.pdf_20210921102417.pdf