xem chi tiet tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 1
Hôm nay: 72
Đã truy cập: 34959

Hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021

Ngày 25-03-2021

Thực hiện Công văn số 1046/BTNMT-TĐKTTT ngày 08/3/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Hậu Giang về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tham gia các hoạt động hưởng ứng theo chủ đề năm 2021.

Ngày Nước thế giới 22 tháng 3 năm 2021 được Liên hợp quốc (UN) phát động với chủ đề “Valuing water” - “Giá trị của nước” để nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng, giá trị của tài nguyên nước về mặt kinh tế, văn hóa và xã hội; tăng cường các giải pháp hiệu quả bảo vệ nguồn nước trước áp lực của các hoạt động phát triển và biến đổi khí hậu.

Ngày Khí tượng thế giới 23 tháng 3 năm 2021 được Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) phát động với chủ đề “The Ocean, Our Climate and Weather” - “Đại dương, Thời tiết và Khí hậu của chúng ta”; qua đó, nhấn mạnh thông điệp trọng tâm của WMO về việc kết nối đại dương, khí hậu và thời tiết trong hệ thống Trái đất. Đây cũng thời điểm đánh dấu sự khởi động Thập kỷ khoa học đại dương vì sự phát triển bền vững của Liên hợp quốc giai đoạn 2021 - 2030.

Giờ Trái đất năm 2021 được Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) phát động với chủ đề “Speak up for nature” – “Lên tiếng vì thiên nhiên”, nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về mối liên hệ giữa các tác động của con người với thiên nhiên và nguyên nhân của dịch bệnh, đặc biệt đối với đại dịch Covid-19; khuyến khích các sáng kiến, ý tưởng xây dựng cộng đồng, nền kinh tế phát triển bền vững, hoà nhập với thiên nhiên (thuận thiên); bảo vệ đa dạng sinh học, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. Để hưởng ứng, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân cùng tổ chức hoạt động “tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết” từ 20h30 đến 21h30 ngày 27 tháng 3 năm 2021 (Thứ Bảy).

KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN NĂM 2021

Ngày Nước thế giới:

- Nước là tài nguyên thiết yếu giúp bảo vệ sức khỏe, sinh kế, môi trường, các giá trị văn hóa và phát triển kinh tế bền vững.

- Nước là tài nguyên quý giá! Hãy sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả.

- Bảo vệ tài nguyên nước là bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta.

- Hãy sử dụng tiết kiệm nước để chia sẻ cơ hội cho mọi người.

- Nước là tài nguyên hữu hạn và thiết yếu, sử dụng nước tuần hoàn vì một tương lai bền vững. 

Ngày Khí tượng thế giới:

- Chung tay hành động đảm bảo an toàn trên biển và đất liền.

- Trồng cây, tái tạo môi trường sống cho vùng núi sau thiên tai lũ quét sạt lở đất.

- Bảo vệ đại dương là bảo vệ nền kinh tế toàn cầu.

- Giảm thiểu rủi ro thiên tai góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.

- Hợp tác quốc tế để bảo vệ đại dương và ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Bảo vệ đại dương là bảo vệ cuộc sống và sinh kế của chúng ta.

- Thích ứng với biến đổi khí hậu vì một đại dương bền vững.

- Cùng hành động để bảo vệ và phục hồi đại dương.

Chiến dịch Giờ Trái đất:

- Lên tiếng vì thiên nhiên;

- Giảm phát thải, giảm rủi ro cho thiên nhiên;

- Chống biến đổi khí hậu và rác thải nhựa: trách nhiệm của tôi và bạn;

- Mỗi hành động giảm phát thải là thêm một bảo đảm cho thịnh vượng dài lâu;

- Tắt một bóng đèn là thêm một đốm sáng cho tương lai;

- Trồng một cây là thêm một lá phổi cho Trái đất./.