xem chi tiet tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 15
Hôm nay: 820
Đã truy cập: 203377

Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang năm 2022

Ngày 18-07-2022

Ngày 16/5/2022, UBND tỉnh Hậu Giang có Công văn số  644/UBND-NCTH về việc phê duyệt Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang năm 2022 tại Kế hoạch số 26/KH-PCTT ngày 04 tháng 5 năm 2022 của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Theo đó, việc triển khai Kế hoạch trên địa bàn Tỉnh nhằm mục tiêu:"Giảm thiệt hại về người đối với các loại hình thiên tai có thể xảy ra trong năm 2022 trên địa bàn. Phấn đấu 100% cơ quan chính quyền các cấp, tổ chức và hộ gia đình trên địabàn tỉnh được tiếp nhận đầy đủ thông tin và hiểu biết kỹ năng phòng tránh thiên tai; lực lượng làm công tác thiên tai được đào tạo, tập huấn, trang bị đầy đủ kiến thức và trang thiết bị cần thiết; 100% tổ chức, hộ gia đình đảm bảo các yêu cầu theo phương châm “bốn tại chỗ”. Nâng cao khả năng chống chịu của kết cấu hạ tầng của tỉnh, công trình phòng, chống thiên tai, nhất là đê bao, bờ bao, trạm bơm, cống điều tiết,… đảm bảo an toàn với tần suất thiết kế và thích ứng với các tác động mới của thiên tai. Cơ sở dữ liệu phục vụ chỉ đạo điều hành phòng, chống thiên tai được hình thành theo hướng đồng bộ, theo thời gian thực; hoàn thiện cơ sở dữ liệu phòng, chống thiên tai các cấp; chủ động trong dự báo, cảnh báo, phòng, chống thiên tai tại những khu vực dân cư tập trung và trọng điểm về kinh tế xã hội. Phấn đấu 100% số hộ dân thuộc khu vực đông dân cư thường xuyên xảy ra thiên tai có nơi ở đảm bảo an toàn".

(Chi tiết nội dung Kế hoạch theo file đính kèm)
 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 37. Ke hoach PCTT 2022.pdf_20220718162307.pdf
2. 37. phu luc kh 26.pdf_20220718162308.pdf