xem chi tiet tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 1
Hôm nay: 491
Đã truy cập: 88002

Quyết định phê duyệt Danh sách dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Hậu Giang

Ngày 01-11-2021

Căn cứ Quyết định số 1822/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt Danh sách dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công tỉnh. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường được phê duyệt 81/82 dịch vụ công mức độ 4.

Link truy cập: https://dichvucong.haugiang.gov.vn

 

.

 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 9. DVC muc 4 (STNMT trang 35).pdf_20211101055930.pdf

Tin cùng chuyên mục