xem chi tiet tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 1
Hôm nay: 35
Đã truy cập: 412839

Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang Phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Ngày 30-11-2021

Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021.

          1. Đối tượng dự thi: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân (từ 16 tuổi trở lên) đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; trừ thành viên Ban Tổ chức, Tổ giúp việc, cán bộ phụ trách kỹ thuật phần mềm và những bộ phận trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức Cuộc thi.

2. Nội dung: Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy đnh chi tiết mt s điu và bin pháp thi hành Lut Phòng, chng tham nhũng và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

3. Hình thức dự thi:

- Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (địa chỉ: https://pbpl.haugiang.gov.vn) hoặc Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp (địa chỉ: sotuphap.haugiang.gov.vn).

- Người dự thi tham gia thi trực tiếp trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối mạng internet (máy tính bảng, điện thoại thông minh…) trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp theo phần mềm bộ đề câu hỏi được thiết kế sẵn.  

4. Cách thức đăng ký dự thi:

- Thí sinh chỉ được đăng ký duy nhất một tài khoản dự thi bằng tiếng Việt có dấu bảo đảm thông tin chính xác theo Giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu (mỗi người dự thi không quá 05 lần và hệ thống sẽ lựa chọn 01 bài có kết quả cao nhất trong số các bài thi để xét giải thưởng) dự thi trực tiếp trên hệ thống website tại địa chỉ: https://pbpl.haugiang.gov.vn hoặc https://sotuphap.haugiang.gov.vn. Để được thi, các thí sinh cần hoàn thành việc cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin bắt buộc theo hướng dẫn của Ban Tổ chức được đăng tải trên website chính thức của Cuộc thi. Các thông tin đăng ký cụ thể như sau:

+ Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, huyện, xã: Họ và tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu; đơn vị công tác; điện thoại.

+ Đối với người dân: Họ và tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu; địa chỉ thường trú/tạm trú; điện thoại.

+ Đối với học sinh, sinh viên các trường trên địa bàn tỉnh: Họ và tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu; tên trường, điện thoại.

Cuộc thi diễn ra trong vòng 30 ngày (bắt đầu từ ngày 11/11/2021 đến 17h00 ngày 11/12/2021) và Cuộc thi sẽ được đăng tải trên hệ thống website tại địa chỉ: https://pbpl.haugiang.gov.vn hoặc https://sotuphap.haugiang.gov.vn.

 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 2. The le cuoc thi PCTN 2021.pdf_20211130101934.pdf