xem chi tiet tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 1
Hôm nay: 436
Đã truy cập: 176953

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án "Khu đô thị mới thị xã Long Mỹ 2, phường Thuận An"

Ngày 26-05-2022

Công ty Cổ phần Bất động sản Hano – Vid đề nghị đăng tải nội dung tham vấn báo cáo ĐTM theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. ĐTM Long Mỹ 2 TVCĐ đăng tải TTĐT.pdf_20220526094310.pdf