xem chi tiet tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 8
Hôm nay: 787
Đã truy cập: 203344

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án "Khu tái định cư Đông Phú phục vụ Khu công nghiệp Sông Hậu"

Ngày 29-04-2022

Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang đề nghị đăng tải nội dung tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án "Khu tái định cư Đông Phú phục vụ Khu công nghiệp Sông Hậu" tại điểm a khoản 3 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường