xem chi tiet tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 16
Hôm nay: 803
Đã truy cập: 203360

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án "Nạo vét kênh trục tỉnh Hậu Giang"

Ngày 04-05-2022

Ban Quản lý dự  án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Hậu Giang đề nghị đăng tải nội dung tham vấn báo cáo ĐTM theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.