xem chi tiet tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 4
Hôm nay: 327
Đã truy cập: 174198

Thông báo Mời thầu cho Công ty TNHH chế biến thủy sản Minh Phú - Hậu Giang.

Ngày 11-05-2022

Nay, Sở Tài nguyên và Môi trường kính mời Qúy Công ty, nếu có nhu cầu thực hiện vui lòng gửi hồ sơ năng lực về Sở (theo địa chỉ: Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang, Số 3, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Khu vực 4, phường 5, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Điện thoại: 0293.3870789) để tiến hành thủ tục lựa chọn nhà thầu theo quy định Luật Đấu thầu, thời gian chậm nhất trước 17 giờ ngày 11 tháng 5 năm 2022.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Thư mời Minh Phú.pdf_20220511075355.pdf