xem chi tiet tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 1
Hôm nay: 63
Đã truy cập: 45765

Thông báo Số: 23 /TB-CN.VPĐKĐĐ

Ngày 16-06-2021

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang thông báo đến các Cơ quan, đơn vị, ban ngành về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành CĐ 952893, số vào sổ cấp giấy CS01917 cấp ngày 02/02/2017 gồm thửa đất số 2468 diện tích 45,5m2 mục đích sử dụng Đất trồng cây lâu năm (CLN), tờ bản đồ số 04 và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành CĐ 952902, số vào sổ cấp giấy CS01926 cấp ngày 02/02/2017 gồm thửa đất số 2469 diện tích 21,8m2 mục đích sử dụng Đất trồng cây lâu năm (CLN), tờ bản đồ số 04, đã chỉnh lý ngày 05/10/2020 do bà Lâm Ngọc Ngọt đứng tên chủ sử dụng; đất toạ lạc ấp Nhơn Thuận 1A, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, do đã bị mất, theo Quyết định số 274/QĐ-STNMT ngày 09 tháng 6 năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang. Đồng thời, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai lập thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Lâm Ngọc Ngọt theo quy định.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. LAM NGOC NGOT. 1000 2021.pdf_20210616075610.pdf