xem chi tiet tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 8
Hôm nay: 264
Đã truy cập: 175112

Thông báo hủy GCN số H00003 của ông Lê Văn The

Ngày 02-06-2022

             Căn cứ Công văn số 1057/VPĐKĐĐ-ĐKCGN ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Hậu Giang về việc Thông báo hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do bị mất; Căn cứ Quyết định số 1355/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân huyện Long Mỹ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H00003 do UBND huyện Long Mỹ cấp ngày 18 tháng 01 năm 2005, công nhận quyền sử dụng đất cho ông Lê Văn The, địa chỉ đất ấp 6, xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (nay là xã Vĩnh Viễn A);Trường hợp của ông Lê Văn The, địa chỉ đất ấp 6, xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (nay là xãVĩnh ViễnA) có Đơn cớ mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H00003 do UBND huyện Long Mỹ cấp ngày 18 tháng 01 năm 2005 được Công an xã Vĩnh Viễn A xác nhận ngày 20tháng 3năm 2022. UBND huyện Long Mỹ ban hành Quyết định số 1355/QĐ-UBNDngày 11 tháng 5năm 2022 của Uỷ ban nhân dân huyện Long Mỹ về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H00003 do UBND huyện Long Mỹ cấp ngày 18 tháng 01 năm 2005, công nhận quyền sử dụng đất cho ông Lê Văn The, địa chỉ đất ấp 6, xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (nay là xã Vĩnh Viễn A). Nay ông Lê Văn The có Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất số 1067, diện tích 48m2, loại đất ONT, tờ bản đồ số 12, địa chỉ đất ấp 6, xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (nay là xãVĩnh ViễnA).

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 3. LE VAN THE-VINH VIEN A.pdf_20220602100859.pdf