xem chi tiet tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 1
Hôm nay: 106
Đã truy cập: 412910

Thông báo số: 04/TB-TXLM

Ngày 09-02-2021

Căn cứ Thông báo số 512/TB-CN.TXLM  ngày 16/12/2020 của Chi nhánh Văn phòng đăng đất đai thị xã Long Mỹ Về việc lập thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất của ông Nguyễn Văn Lựa và bà Phan Thị Ngân địa chỉ thường trú: ấp 3, xã Long Trị, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Nay, Chi nhánh Văn phòng đăng đất đai thị xã Long Mỹ xin thông báo  đến tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang về việc lập thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất của ông Nguyễn Văn Lựa và bà Phan Thị Ngân địa chỉ thường trú: ấp 3, xã Long Trị, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 000347 do UBND huyện Long Mỹ cấp ngày 13/4/1995 công nhận cho bà Phan Thị Thiêu, địa chỉ thửa đất ấp 3, xã Long Trị, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang nay là ấp 3, xã Long Trị, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Nếu tổ chức, cá nhân nào có khiếu nại thì gửi đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng đất đai thị xã Long Mỹ để được xem xét, giải quyết theo đúng quy định.

(Kèm theo Thông báo số 512/TB-CN.TXLM  ngày 16/12/2020 của Chi nhánh Văn phòng đăng đất đai thị xã Long Mỹ)