xem chi tiet tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 3
Hôm nay: 270
Đã truy cập: 175118

Thông báo về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ CH02930 do bà Nguyễn Huyền Phương Dung đứng tên chủ sử dụng

Ngày 13-06-2022

          Căn cứ Công văn số 1057/VPĐKĐĐ-ĐKCGN ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Hậu Giang về việc Thông báo hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do bị mất; Căn cứ Quyết định số: 2163/QĐ-UBND ngày 27tháng 5 năm 2022của Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành A về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CV 338117, số vào sổ CH02930 do Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành A cấp ngày 21/4/2020 và chỉnh lý trang 4 Giấy chứng nhận ngày 22/5/2020 do bà Nguyễn Huyền Phương Dung đứng tên chủ sử dụng; đất tọa lạc ấp Thạnh Lợi A, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang thông báo đến các Cơ quan, đơn vị, ban ngành về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CV 338117, số vào sổ CH02930 do Ủy banNhân dân huyện Châu Thành A cấp ngày 21/4/2020 và chỉnh lý trang 4 Giấy chứng nhận ngày 22/5/2020 do bà Nguyễn Huyền Phương Dung đứng tên chủ sử dụng,gồm thửa đất số 514 diện tích 79,4m2, mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn,thuộc tờ bản đồ số 09; đất tọa lạc ấp Thạnh Lợi A, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, do Giấy chứng nhậnnêu trên đã bị mất theo Quyết định số: 2163/QĐ-UBND ngày 27tháng 5năm 2022 của Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành A. Đồng thời, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đấtđai lập thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtcho bà Nguyễn Huyền Phương Dung theo quy định. Nay, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang thông báo đến các Cơ quan, đơn vị, ban ngành được biết

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. NGUYEN HUYEN PHUONG DUNG.TPT 2022.pdf_20220613082516.pdf