xem chi tiet tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

 
Đang online: 8
Hôm nay: 265
Đã truy cập: 157871

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật quý IV năm 2021; triển khai Kế hoạch tổ chức “Ngày Pháp luật” và công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021

Ngày 28-10-2021

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật quý IV năm 2021; triển khai Kế hoạch tổ chức “Ngày Pháp luật” và công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021.